TAGSKIFT
 

Taget udgør en vigtig del af huset fremtoning, Derfor er det oplagt mulighed for at give huset et stilmæssigt løft, men også en vigtig beslutning. Tag derfor os med på råd og hør min ærlige mening om dit tagprojekt.

Hvis taget skal skiftes, er der en verden af muligheder. Redsted Tømrerfirma rådgiver og inspirerer med udgangspunkt i netop dit hus.

Undertage
 

Når taget skal skiftes, så er der enkelte tagbeklædninger der ikke kræver undertag som f.eks. tagpap og eternitplader. Så godt som alle andre tagbeklædninger kræver et undertag eller understryges med mørtel eller kit.

Undertaget funktion er at beskytte tagkonstruktionen mod fugesne og slagregn

Derfor er det vigtigt man vælger et undertag der passer til tagbeklædningens levetid. Og et undertag med den nødvendige funktion for netop dit hus. Skal det være diffusions åbent eller lukket, fast eller træfiber.. Vi kommer med den bedste og mest holdbare løsning for dit tag.

Tagvinduer / ovenlysvinduer